Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát có khó hiểu hay không? 1 số lưu ý để tụng kinh đúng

Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát hẳn là một bản kinh rất nổi tiếng đối với chư vị Phật Tử. Nghi thức tụng kinh này thường được thực hiện khi người niệm mong muốn sám hối bản thân hoặc cầu phúc siêu độ cho cha mẹ vào lễ Vu Lan Báo Hiếu. Nghe tụng kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát giúp cho con người tránh khỏi nghiệp chướng, rời xa tham sân si, xây dựng cuộc sống bình yên, êm ấm.

Từ đó tích dần phước báu, đi lên trên con đường tu hành của mình. Tuy nhiên, để khi tụng niệm kinh mang đến hiệu năng lớn nhất, chư vị cần hiểu rõ những tầng ý nghĩa sâu xa mà Đức Phật truyền dạy. Bài viết sau sẽ mang đến một số thông tin cần thiết cho các Phật tử khi tu hành loại kinh này.

Nội dung

Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai?

Địa Tạng Vương Bồ Tát đã từng xuất hiện trong kinh Vu Lan Bồn. Khi ấy ngài còn là Mục Kiền Liên Bồ Tát. Ngài là người có tài có đức, thuở sinh thời vốn thuộc dòng dõi Bà La Môn. Tuy nhiên mẹ của ngài – bà Thanh Đề lại mang nặng sát nghiệp. Vì thế khi chết đi, bà bị đày xuống 18 tầng địa ngục, chịu đủ mọi hình phạt thống khổ. 

Mục Kiền Liên Bồ Tát vô cùng thương mẹ, ngài đã niệm Phật trước linh cữu của mẹ nhiều ngày mong có thể tiêu tán bớt nghiệp oán của bà. Hành động này đã chạm đến chân tâm của Đức Phật. Đức Phật dạy rằng vào rằm tháng 7, ngài có thể cùng các chư tăng tổ chức một buổi lễ để cầu nguyện và hộ niệm. Mục Kiền Liên Bồ Tát vâng lời, ngài còn xuống tận địa ngục để mang cơm xua đi sự đói khát trừng phạt của mẹ mình. Sau đó, nhờ tấm chân tình cảm động của ngài, bà Thanh Đề cuối cùng cũng trả được hết nghiệp và siêu thoát.

Mục Kiền Liên Bồ Tát
Mục Kiền Liên Bồ Tát

Kể từ đó, Đức Phật Thích Ca đã nhận ngài làm để tử. Vì đã thấu hiểu hết thảy thống khổ ở địa ngục, ngài tự xin được phép xuống địa ngục để phổ độ chúng sinh lầm than, khi nào địa ngục trống không mới nguyện thành Phật. Hồng danh của ngài khi đó đổi thành Địa Tạng Vương Bồ Tát hay còn được gọi là U Minh giáo chủ, phổ độ chúng sinh ở cõi U Minh tối tăm.

Địa Tạng Vương Bồ Tát được biết đến như là một vị Bồ Tát có tấm lòng bao dung, nhân hậu, nguyện hy sinh bản thân để cứu vớt chúng sanh. Ngài phát nguyện rằng khi nào chốn ác đọa: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh trống không mới được thành Phật. Tấm lòng ngài cảm động thấu trời xanh, lưu danh thiên cổ đến tận bây giờ.

Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát nói về vấn đề gì?

Tương truyền nếu chúng sinh lầm than nơi địa ngục thống khổ, hãy niệm danh hiệu của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Khi đó ngài sẽ dùng tích trượng đập phá cửa địa ngục, dùng hạt minh châu để soi sáng, cứu độ chúng sinh.

Tuy nhiên nếu cứ gặp nghiệp lại cầu Bồ Tát, vậy há là trái ngược lại luật nhân quả? Đương nhiên không phải như vậy.

Địa Tạng Vương Bồ Tát còn được gọi với cái tên U Minh giáo chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát. Bổn ở đây là bổn tâm, Tôn là trân quý, Địa là tâm địa, Tạng là Như Lai Tạng. Vậy thì Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát có nghĩa là chỉ có bổn tâm mới là trân quý nhất, đó cũng chính là tâm địa của Như Lai Tạng. Hay dễ hiểu hơn, chỉ có bản thân mới chế ngự được ham muốn tham sân si, làm chủ được cõi U Minh của chính mình. Chỉ có khi nhập tâm Phật tánh thì mới có thể đập phá nghiệp chướng quấn thân, rời khỏi địa ngục.

Kinh Địa Đạng Vương Bồ Tát truyền dạy điều gì
Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát truyền dạy điều gì

Ý nghĩa của kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát

Địa ngục chính là do tham, sân, si của bản thân mà tạo thành. Âu mọi nghiệp chướng quấn thân cũng từ lỗi lầm do chưa giác ngộ được đạo lý hành thiện Phật truyền mà gây nên. Nếu vẫn u mê không tỉnh sẽ bị giam giữ mãi mãi trong địa ngục, ai cũng không thể cứu giúp. Ta cần dùng Bổn Tâm Địa Tạng của chính bản thân để tự phá cửa địa ngục, khai thông con đường sáng suốt, một lòng vững chí trong sạch tu hành.

Nếu cứ cố chấp nghĩ rằng Địa Tạng Vương Bồ Tát là một vị có thật, luôn hiện thân nếu ta cầu cứu, địa ngục là một địa điểm, ta bị ép đi vào trong, chỉ cần niệm pháp danh của Bồ Tát là ngài sẽ hiển linh cứu giúp, thì tự tâm sẽ sinh ra sự ỷ lại, ngộ nhận mà vẫn luẩn quẩn trong vòng tròn nghiệp báo.

Như vậy, với tinh thần ỷ lại, trì trệ, trí tuệ không thể thông suốt, nào có Phật hay Bồ Tát nào hiển linh cứu giúp được? Như vậy là phản lại luật nhân quả mà Đức Phật truyền dạy. Điều đó cũng dẫn đến sự ra đời của Phật là vô nghĩa.

Kinh Địa Đạng Vương Bồ Tát trọn bọ
Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát trọn bọ

Địa ngục ở đây là do tham, sân, si tạo thành, là bóng tối của tâm hồn, là những u mê điên đảo mà phàm nhân chưa thể dứt. Ta để tam độc che mắt mà không biết rằng đó chính là địa ngục tự tâm đang hành hạ thể xác lẫn tâm hồn ta.

Phật giảng kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là muốn ta vứt bỏ những tật xấu quấn thân, chấm dứt chuỗi nghiệp chướng lẩn quẩn, mở ra ánh sáng nhiệm màu, giải trừ vô minh tăm tối nơi tự tâm. Càng đọc sẽ càng thấy kinh Địa Tạng thật mới mẻ và sâu xa. Hiểu được kinh Địa Tạng mới là giác ngộ được chân lý của tu hành. Nếu không dù có chăm chỉ ra sao cũng là phí hoài công sức, uổng phí một đời làm Phật tử.

Cách tụng niệm Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát tại nhà

Những gì Phật truyền trong kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát vô cùng thâm sau, đọc 1,2 lần thì không thể hiểu được. Vì thế muốn tụng niệm kinh tại nhà, Phật tử nên thấm nhuần kỹ lưỡng nhiều lớp ý nghĩa sâu xa của bản kinh.

Trước khi thực hiện tại gia, chúng ta nên đến tham gia những buổi nghe tụng kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát tại chùa chiền. Khi đó, nếu có gì thắc mắc không hiểu, cao tăng sẽ giúp đỡ giải thích. Dần dần, ta sẽ thấm nhuần tư tưởng mà Phật truyền, tự tìm cho mình lối đi riêng để đả thông mây mù.

Trước khi tụng kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát tại nhà, ta cần vệ sinh sạch sẽ, rửa tay kỹ càng, súc miệng thơm tho, quần áo chỉn chủ và tư thế đoan nghiêm. Hãy dành toàn bộ lòng thành kính tha thiết nhất đặt vào trong từng câu chữ, có như vậy mới nhanh chóng thấu hiểu triết lý nhà Phật. 

Kinh Địa Đạng Vương Bồ Tát thâm sâu nhiệm màu
Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát thâm sâu nhiệm màu

Nên tụng kinh Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát vào những ngày có tang hay ngày giỗ của bậc sinh thành, đó là cách dẫn đường chỉ lối cho con người bước vào cõi luân hồi. Ngoài ra, chư vị cũng có thể tụng kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát hằng ngày để cầu bình yên, an lành cho cuộc sống. Nếu hiểu ý nghĩa từng phẩm để có thể dùng cho nhiều mục đích khác nhau.

Điều quan trọng nhất khi tụng kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát là phải tự tâm thấu hiểu và biết cách ứng dụng trong đời sống. Khi tụng kinh mà không phá trừ được kiêu mạn, không thực hành được hạnh khiêm thì mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể hết.

Ngược lại, phải để ý nghĩa thâm sâu của kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát vang vọng khắp tâm trí của bản thân, củng cố sức mạnh tâm linh, cảm nhận niềm an lạc, chuyển hóa thành hành động tu tâm dưỡng tính.

Tụng niệm kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát hằng ngày giúp con người ta ngày càng sáng suốt, khai thông trí tuệ, tiêu đi tam độc tham, sân, si, vứt bỏ nghiệp chướng, giảm thiểu vọng tưởng điên đảo. Từ đó, chính thức đóng lại cánh cửa địa ngục của bản thân và dìu dắt những tha nhân khác đi về đúng đường đúng lối. Lúc ấy, Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ hiển linh, đập phá địa ngục, phổ độ chúng sanh.

————————————————
DỊCH VỤ BÁN ĐẤT NGHĨA TRANG

Hotline 24/7: 0878 32 4444

Tìm hiểu dịch vụ tại : https://bandatnghiatrang.com

Email: bandatnghiatrang.com@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 Tòa Nhà Sông Đà – Phạm Hùng – Mỹ Đình – Nam Tư Liêm – TP Hà Nội

Xem thêm:

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *